Cover-Akademisk skriving

På denne siden kan undervisere laste ned forelesningsmateriell til Akademisk skriving, 2. utgave av Tor Busch.

PowerPoint-filen er passordbeskyttet og er kun tilgjengelig for faglærere som bruker læreboken som pensum.

For å få tilsendt passord, kontakt oss på digitalt@fagbokforlaget.no